De Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een Wet die is ingevoerd om langdurig verzuim door ziekte te beperken. Het doel van de wet? Om de werkgever en werknemer in samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts een zieke werknemer zo snel mogelijk weer te laten werken.

Regels verbonden aan de Wet Verbetering Poortwachter

Binnen de wet gelden een aantal regels voor zowel de werknemer als werkgever. Deze regels gaan in de eerste week van ziekmelding in. In het eerste jaar van ziekte gelden de volgende regels:

- Een ziektegeval moet binnen een week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts;

- Is de medewerker 6 weken ziek? Dan moet de arbodienst of bedrijfsarts een analyse maken. Hier wordt opgenomen waarom de werknemer niet meer kan werken, of en wat de mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer de medewerker verwacht weer te kunnen werken;

- Acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de gemaakte analyse wordt er een plan opgesteld om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit gebeurt in samenwerking tussen de werkgever en medewerker;

- Bij langdurig verzuim wordt er een re-integratieverslag bijgehouden;

- Iedere 6 weken bespreken werkgever en werknemer de voortgang;

- In week 42 wordt de werknemer door de werkgever ziekgemeld bij het UWV.

Wat als een werknemer langer dan een jaar ziek is?

Is de werknemer langdurig ziek? Dan vindt er in week 46 en week 52 een eerstejaarsevaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie bespreken de werkgever en werknemer welke re-integratieresultaten zij in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe zij dit gaan bereiken.

Na 20 maanden wordt er een re-integratieverslag opgesteld door de werkgever in samenwerking met de zieke werknemer. In dit verslag staan de afspraken en resultaten van de geplande verbeteringen. Is het noodzakelijk om het werk, de werkplek en/of arbeidsmiddelen van de werknemer aan te passen voor verbetering? Dan is de werkgever verplicht dit te doen.

Vragen over de Wet Verbetering Poortwachter?

Heb je vragen over de Wet Verbetering Poortwachter? PIM helpt je graag! Neem contact op door het contactformulier in te vullen, of door te bellen naar 020-3100690.

Direct informatie ontvangen