payroll voor strandtentenPayroll voor strandtenten

Strandpaviljoens hebben natuurlijk jaarlijks met een terugkerend seizoen te maken. Naast het jaarlijks op en af bouwen van het paviljoen moet er ook jaarlijks weer een bijna volledig personeelsbestand opgestart worden. Op zondagen kan bij strandtenten de personele bezetting wel vertienvoudigen. Dit heeft een eigen dynamiek en eigen problemen waar ondernemers tegen aanlopen wanneer ze ondernemen op het strand.

Voor het verlonen van de medewerkers wordt vaak gebruik gemaakt van payroll. De wisselvalligheid, het type werkzaamheden en administratieve lasten die het werkgeverschap met zich meebrengen maakt payroll uitermate geschikt voor het gebruik maken van een payroll oplossing. PIM heeft ruime ervaring met payroll voor strandtenten en vertelt u graag meer over wat payroll voor uw bedrijf kan betekenen.

Waarom payroll voor strandtenten?

In de seizoenen is het voor veel ondernemers te druk om alles op de rails te houden. Het managen van de dagelijks gang van zaken vergt dat u alles uit de kast moet halen om het strandseizoen succesvol af te ronden. De personeelsadministratie en alle bijbehorende onderdelen kunnen dan op de tweede plaats komen. Daarnaast moet u de gehele personeelsadministratie en contracten die daar bij komen jaarlijks opnieuw inrichten. Met payroll ondervangt u dit. Om deze redenen wordt door veel eigenaren van beachclubs gebruik gemaakt van payroll.

Hoe werkt payroll voor strandtenten?

In het verleden werden de medewerkers van strandtenten vaak verloont op basis van een nul-urencontract. Helaas is dit niet langer mogelijk en wordt er gekeken naar de daadwerkelijke inzet van een medewerker. Dit geeft als eigenaar wel een aantal problemen.

Wanneer u gebruik maakt van payroll voor uw strandtent dan treden uw medewerkers in dienst van het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf wordt juridisch werkgever van de medewerkers. U als ondernemer blijft natuurlijk wel de dagelijkse leiding houden. U bepaalt wanneer welke medewerker wordt ingezet en welke werkzaamheden ze uitvoeren. Omdat de payroll verzorgt wordt door het payrollbedrijf nemen zij een aantal onderdelen van u over. Bijvoorbeeld de loonadministratie en de contractafhandeling.

De medewerkers vallen onder de cao van het payroll bedrijf maar behouden wel de loonhoogte die gebruikelijk is in de horeca. De medewerkers vallen onder de uitzend cao. Normaal gesproken wordt er na 26 gewerkte weken pensioen opgebouwd, omdat de seizoenen vaak korter zijn is het van belang om goed naar deze onderdelen te kijken wanneer u kiest voor een bepaalde payrollaanbieder.

Wat zijn de voordelen van payroll voor strandtenten?

  • Kosten per gewerkt uur zijn volledig inzichtelijk. Eén van de voordelen van werken met payroll voor studenten is dat de kosten per gewerkt uur per medewerker altijd inzichtelijk zijn. Dit maakt het voor makkelijk om te calculeren wat de kosten van personeel zijn. U bent dus altijd voor op de hoogte van de kosten en u weet u aan toe bent en heeft geen onverwachte kosten achteraf.
  • Flexibiliteit. Bij gebruik van payroll voor demedewerkers heeft u weer de vertrouwde flexibiliteit van een nul-urencontract. U betaalt medewerkers per gewerkt uur en u zit achteraf nergens aan vast.
  • Contract afhandeling. De arbeidscontracten worden opgesteld door het payrollbedrijf. De ingezette seizoenskrachten zijn dus altijd tijdig voorzien van een kloppende arbeidsovereenkomst.
  • Administratieve ontzorging. Naast het verzorgen van de arbeidscontracten maakt het payrollbedrijf ook maandelijks de loonstrook en uiteindelijk de jaaropgave van de medewerker. Normaal gesproken kan de boekhouder dit natuurlijk ook. Alleen kan dit duur uitvallen voor een medewerker die slechts enkele maanden voor u werkt.

Meer weten over payroll voor seizoenskrachten?

Heeft u een jaarlijkse piek in uw personeelsbestand? Werkt u met seizoenskrachten? Laat u voorlichten door PIM over de mogelijkheden van payroll voor seizoenskrachten. Meer over payroll lees je hier. 

Relevante branches

Lees meer over de aanverwante branches die wellicht tegen vergelijkbare obstakels aanlopen.

Direct informatie ontvangen

Bel je liever zelf? Dat kan! Bel PIM op 020-225 2599.